alokacija troškova leasinga


alokacija troškova leasinga
• allocation of leases costs

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.